Inicjatywa Jessica

...dogodne finansowanie Twojej inwestycji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print PDF

Inicjatywa JESSICA

pożyczka inicjatywa JessicaInicjatywa JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) - czyli Wspólne Europejskie Wsparcie na rzecz Trwałych Inwestycji na Obszarach Miejskich. Jest pierwszy pozadotacyjny i zwrotny instrument finansowy (w formie niskooprocentowanych pożyczek), utworzony przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Rozwoju Rady Europy.

Głównym celem inicjatywy JESSICA jest zwiększenie potencjału ekonomicznego danego regionu poprzez działanie w postaci rewitalizacji miejskich terenów oraz gospodarcze pobudzenie np. obszarów poprzemysłowych i powojskowych, i generalnie wszelkich obszarów zdegradowanych. Na skutek inicjatywy JESSICA realizować można projekty, przyczyniające się do poprawy i wzrostu jakości życia mieszkańców poszczególnych regionu.

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa, w tym spółki prawa handlowego, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Finansowanie realizowane jest w formie długoterminowych pożyczek, które dzięki atrakcyjnemu poziomowi kosztów odsetkowych (i braku np. prowizji za udzielenie) są korzystną alternatywą dla komercyjnego finansowania inwestycji.

 

pożyczka inicjatywa Jessica Szczecin zachodniopomorskie


 

Czy wiesz, że dzięki inicjatywie Jeremie lub Jessica możliwe jest pozyskanie finansowania o oprocentowaniu znacznie poniżej oprocentowania komercyjnego, co pozwala zaoszczędzić od kilkuset tysięcy do nawet kilkunastu milionów złotych na kosztach odsetkowych!? Dzięki Business Concepts też możesz to zrobić!